image

Tεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση θέλει να βάλει η Ε.Ε., η κινητικότητα της Ελλάδας

Τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση θέλει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο, εισάγοντας το επόμενο διάστημα το ΑΙ στο Δημόσιο και στην πύλη gov.gr.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση, το λεγόμενο ComAct, για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου, στην οποία προτείνει συγκεκριμένες δράσεις, που θα βοηθήσουν δημόσιες διοικήσεις να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις των κρατών-μελών και με σκοπό τη βελτίωση του δυναμικού και της ποιότητας των δημόσιων διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή προτείνει συνολικά 25 δράσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία ComPAct θα ενισχύσει την ετοιμότητα των δημόσιων διοικήσεων να εντάξουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές τους (π.χ. έλεγχος, δημόσιες συμβάσεις) με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

“Η πρωτοβουλία ComPAct είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων, που θέσπισε ποτέ η Επιτροπή για να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των εθνικών διοικήσεων και να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν μαζί τις κοινές προκλήσεις”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρηματοδότηση

Η Επιτροπή θα υλοποιήσει τις δράσεις πρωτίστως χρησιμοποιώντας το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης και άλλη διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” και θα συνεργαστεί με όλα τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει την απορρόφηση της χρηματοδότησης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην ComPAct με τον δικό τους ρυθμό και ανάλογα με τις ανάγκες τους και το θεσμικό τους πλαίσιο.

Όπως εξηγεί η Επιτροπή, η υψηλή απόδοση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων διοικήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και των κρατών-μελών επιτόπου, για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, που ωφελούν τόσο τους πολίτες, όσο και τις επιχειρήσεις και για τη διοχέτευση στρατηγικών επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ διευκολύνει σημαντικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διευρωπαϊκά.

Εθνική προτεραιότητα το ΑΙ

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο μεταξύ, ετοιμάζεται να περάσει το ελληνικό Δημόσιο. Από το βήμα του 27ου συνεδρίου του Economist, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε ότι σε 20 ημέρες θα παρουσιαστεί η νέα γενιά του gov.gr, με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα ψηφιοποιήσει περαιτέρω την αλληλεπίδραση κράτους-πολίτη, βοηθώντας τον χρήστη, που δυσκολεύεται να βρει το τι θέλει στο Gov.gr.

“Βασιζόμενο στην πρώτη υλοποίηση κυβερνητικού ΑΙ στην Ε.Ε., το chatbot του gov.gr θα απαντάει με μια φυσική γλώσσα σε ό,τι χρειάζεται ο πολίτης για τη σχέση του με το ελληνικό Δημόσιο”, ανέφερε ο Υπουργός.

Ο ψηφιακός βοηθός, στον οποίο έχουν προστεθεί περίπου 35 νέες υπηρεσίες και βρίσκεται σε διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής, έχει στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, καθοδηγώντας τους πολίτες, που είτε πληκτρολογούν, είτε εκφωνούν ζητήματα προς επίλυση, που θα “πέφτουν” στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, “Μίτος”.

Την ίδια στιγμή, η πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνεται και στην πρωτοβουλία της σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έκανε μάλιστα και την πρώτη της συνεδρίαση.

Πηγή: Sepe.gr